Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.m2group.pl

1. Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników poprzez serwis m2group.pl (dalej „Serwis”) w związku z korzystaniem przez nich z usług m2 Group Sp. z o.o.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest m2 Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000505780, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 zł w całości opłaconym, posiadająca nr NIP 525-28-25-76 (zwana dalej m2 Group).
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika (np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego) oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
• poprzez dobrowolnie przesłane w wiadomości e-mail informacje;
• poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików cookies).
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Do danych zawartych w wiadomości e-mail przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez m2 Group. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
11. W razie wątpliwości dotyczących któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji: m2 Group Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, biuro@m2group.pl